Vill du bli mer relevant för dina kunder
genom målgruppsanpassad kommunikation & PR?


Vi hjälper dig med dina budskap oavsett kanal. 

Våra tjänster

WORKSHOP 

Vi inleder förslagsvis vårt samarbete med en workshop som genomförs under en halv- eller heldag. Vi kan t ex utvärdera målgrupp, kanaler samt sätta mål och mätpunkter. Under workshopen kan vi även vidareutveckla befintlig eller ta fram en ny vision eller en digital strategi för de kommande åren. Dina behov styr upplägget!  

CONTENT PLAN / KALENDER

Med hjälp av en detaljerad plan / innehållskalender skapar du effektivt inlägg/content för publicering i de olika sociala mediekanalerna. I planen får du en fin överblick för alla dina sociala medieposter till olika kanaler och målgrupper. Den hjälper dig även att vara effektiv i din publicering när du kan lägga upp flera schemalagda inlägg samtidigt.

INNEHÅLLSSTRATEGI

Med en innehållsstrategi får du en mer långsiktig plan för skapande och styrning av dina budskap och ditt innehåll. Planen gör det enklare för dig att leverera relevant content både tilll befintliga och potentiella kunder i din målgrupp/dina målgrupper så att det blir tydligt för alla vad du levererar och står för.


PR / STORYTELLING

Du har säkert minst en story eller ett case som du är stolt över och en nöjd kund som kan intyga det. Låt oss hjälpa dig att skriva ner den storyn på ett sätt som berör och skapar engagemang kan vi få den att spridas i era egna men också i andras kanaler. Vi kan även hjälpa dig med att skapa en PR-aktivitet kring din story eller en nylansering.


NARRATIV/BUDSKAPSPLATTFORM

Våga vara vass och tydlig i dina budskap. Ett narrativ eller en budskapsplattform är grunden i din kommunikation och består av din skriftliga berättelse/story på ca 2 A4-sidor. Narrativet används som underlag för att löpande och enkelt skapa tydligt och relevant innehåll till de digitala kanalerna.


KONSULTVERKSAMHET

Sparkio by K bedriver uthyrning av resurser inom marknadsföring och kommunikation, projektledare webb och intranät, change management ledning, facilitering av workshopar, strukturera effektiv möten samt utbildning i Office 365, Teams och LinkedIn. Vi kan fungera som din tillfälliga externa marknads- eller kommunikationsavdelning under toppar eller projekt. Smidig lösning!

Lyssnar, adderar egen erfarenhet och levererar!

Göran Håkansson

Sales and Marketing Manager, Inor Process AB

”Kristin sätter sig snabbt in i förutsättningarna. Hennes erfarenhet är en tillgång för att lyfta resultatet av uppdraget en nivå till. Hon kommer med alternativ och involverar mig som uppdragsgivare innan hon levererar på utsatt tid.”


Kristian Bendrén

CEO, BokaMera AB


Tillsammans med Sparkio by K hade vi en mycket lärorik heldagsworkshop där Kristin på ett välplanerat, strukturerat och systematiskt sätt ledde oss mot målet för dagen. Vi fick många bra insikter och idéer samt en fantastisk energi att fortsätta bygga vidare på för BokaMeras framtid."Strukturerad, effektiv och personlig i sitt bemötande